Gospodarstwo Rybackie Lokfish

Oferta

01_foto

Odłowy

W swojej ofercie mamy: Odłowy komercyjne, kontrolne, regulacyjne.
Prowadzimy odłowy wszystkich gatunków i sortymentów ryb. Według potrzeb zleceniodawcy odławiamy ryby przyżyciowo z możliwością przerzutów na inne zbiorniki. Stosujemy standardowe metody połowów sprzętem stawnym, ciągnionym i elektrycznym.

02_foto

Jeziora

04_foto

Zarybienia

back01

Pozostałe

W swojej ofercie mamy: Przygotowanie operatów rybackich i ofert konkursowych na oddanie obwodów rybackich. Przygotowanie raportów oddziaływania na środowisko dla RDOŚ.