Jezioro Obst (Obież)

Położenie: Zbiornik znajduje się na wschód od Szyldaka i na zachód od Wigwałdu, na SOOS Natura 2000, PLH280001 Dolina Drwęcy, na wysokości 103 m n.p.m. Średnio dostępny zbiornik. Jest kilka miejsc gdzie można dojechać nad brzeg. Istnieje jeden, zadbany drewniany pomost, w miejscu wyznaczonym do odpoczynku przez Nadleśnictwo Jagiełek.

Wędkarstwo: Jezioro należy do obwodu rybackiego jeziora Obst (Obież) na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Drwęca. Reprezentuje typ linowo-szczupakowy. Wśród ichtiofauny tego zbiornika dominuje okoń, szczupak, lin, karaś pospolity, leszcz i karp. Gospodarka zarybieniowa dotyczy szczupaka. Nie prowadzi się tu odłowów rybackich.

Dodatkowe informacje: Zbiornik ma regularny, wydłużony kształt. Jego długość wynosi ponad 0,7 km, a szerokość około 0,3 km. W południowo-zachodniej części znajduje się odpływ do Drwęcy.