jezioro Krzywe

Położenie: Zbiornik znajduje się 1,8 km na zachód od Ruska Wielkiego i 1,3 km na południowy-wschód od Giław, na wysokości 144 m n.p.m. Trudno dostępne. Dojść można od strony zachodniej przy gospodarstwie. Pomostów brak.

Wędkarstwo: Zbiornik należy do obwodu rybackiego jeziora Krzywek w zlewni rzeki Łyna nr 22. Jezioro reprezentuje typ linowo-szczupakowy. Wśród ichtiofauny dominuje okoń, szczupak, lin, karaś pospolity, leszcz, karp, sandacz, boleń, węgorz i sum. Gospodarka zarybieniowa dotyczy szczupaka. Nie prowadzi się odłowów rybackich.

Dodatkowe informacje: Krzywe jest jeziorem przepływowym. Znajduje się w kompleksie hydrologicznym z dwoma jeziorami, Giławskim (dopływ na południu) i Gąsiorowskim (dopływ na północy). Na północny, obok dopływu (cieśniny) z jeziora Gąsiorowskiego, wypływa Kanał Giławy.
Jezioro ma wydłużony kształt i ułożone jest południkowo. Jego długość wynosi 0,55 km a szerokość 0,14 km.