jezioro Czarne

Wędkarstwo: Wędkarstwo. Zbiornik należy do obwodu rybackiego jeziora Czarne w zlewni rzeki Łyny nr 29. Wśród ichtiofauny dominuje okoń, szczupak, lin, karaś pospolity i leszcz. Gospodarka zarybieniowa: dotyczy szczupaka. Nie prowadzi się odłowów rybackich.

Dodatkowe informacje: W północnej części jest jeden niewielki dopływ, a na zachodzie odpływ do jeziora Aryc Mały (Orzycek).