jezioro Tytląg

Wędkarstwo: Zbiornik należy do obwodu rybackiego jeziora Dytląg (Tytląg) w zlewni rzeki Łyna nr 39. Reprezentuje typ leszczowy. Wśród ichtiofauny dominuje okoń, szczupak, lin, karaś pospolity, leszcz, karp, sandacz i płoć. Gospodarka zarybieniowa dotyczy szczupaka. Nie prowadzi się odłowów rybackich.

Dodatkowe informacje: W południowej części dopływa ciek z okolic miejscowości Ramsówek. Zbiornik jest długi na 500 m i szeroki na 300 m.