jezioro Omłunek​

Wędkarstwo: Zbiornik należy do obwodu rybackiego jeziora Omłunek w zlewni rzeki Łyna nr 35. Reprezentuje typ leszczowy. Wśród ichtiofauny dominuje okoń, szczupak, lin, karaś pospolity, leszcz, karp i płoć. Gospodarka zarybieniowa dotyczy szczupaka. Nie prowadzi się odłowów rybackich.

Dodatkowe informacje: Mały jezioro o owalnym kształcie. Jego długość wynosi 320 m, a szerokość 200 m. Na wschodzi znajduje się dopływ z jeziora Masakojtek, a na zachodzie wypływ do jeziora Ar Duży.