Jezioro Łowne Małe

Położenie: Zbiornik znajduje się na obszarze Natura 2000 – SOOS Ostoja Napiwodzko-Ramucka (PLH280052) i OSOP Puszcza Napiwodzko-Ramucka (PLB280007), 3,5 km na wschód od Butryn, na wysokości 131,3 m n.p.m.

Wędkarstwo: Zbiornik należy do obwodu rybackiego jeziora Jagocin Duży (Łowne Duże) w zlewni rzeka Łyna – nr 18. Jezioro reprezentuje typ leszczowy. Wśród ichtiofauny dominuje okoń, szczupak, lin, karaś pospolity, leszcz, karp, sandacz i płoć. Gospodarka zarybieniowa dotyczy szczupaka. Nie prowadzi się odłowów rybackich.