Jezioro Kemno Małe​

Położenie: Zbiornik znajduje się 2,4 km na północny-wschód od Purdy i 2,7 km na południe od Prejłowa, między jeziorami Serwent i Kemno Wielkie, na wysokości 141,6 m n.p.m. Trudno dostępne ze względu na podmokłe brzegi i silnie rozwiniętą roślinność szuwarową. Pomostów brak.

Wędkarstwo: Zbiornik należy do obwodu rybackiego jeziora Kajmno Małe (Kemno Małe) w zlewni rzeki Łyna nr 21. Reprezentuje typ linowo-szczupakowy. Wśród ichtiofauny dominuje okoń, szczupak, lin i karaś pospolity. Gospodarka zarybieniowa dotyczy szczupaka. Nie prowadzi się odłowów rybackich.

Dodatkowe informacje: Jest to wypłycony i silnie zarastający zbiornik. Znajduje się w bliskim sąsiedztwie (200 m) jeziora Kemno Wielkie. W północnej części Kemna Małego istnieje odpływ do jeziora Serwent.
Jezioro jest ułożone południkowo. Jego długość wynosi 0,7 km a szerokość 0,3 km.