Jezioro Gąsiory I, II

Opis: Śródleśne jeziora, otoczone ładnymi grądami. Bezpośrednio nad brzegiem trzęsawiska, oles i podmokłe łęgi. Wokół brzegów różnej szerokości pas roślinności szuwarowej z dominacją turzyc i trzciny. Trudno dostępne ze względu na podmokłe i bagniste brzegi.

Wędkarstwo: Obwód rybacki jeziora Bunki (Buńki, Bulsińskie) na rzece Szelężnica nr 1 w zlewni rzeki Drwęca. Jeziora reprezentują typ leszczowy. Wśród ichtiofauny dominuje okoń, szczupak, lin, karaś pospolity, leszcz i karp. Gospodarka zarybieniowa dotyczy szczupaka. Nie prowadzi się na tych zbiornikach odłowów rybackich.

Dodatkowe informacje: Są to dwa niewielkie zbiorniki połączone szerokim rowem – cieśniną. Zbiornik mniejszy (Buńki Małe) ma kształt owalny. Jego długość wynosi 320 m, a szerokość 310 m. W północnej części jeziora znajduje się kilkudziesięciometrowy odpływ (Szelążnica) do jeziora Buńki Średnie, których długość wynosi 510 m, a szerokość 270 m. Woda między jeziorkami praktycznie nie płynie. Dalej Szelążnica niesie wodę do jeziora Szeląg Mały.
Nad brzegami dużo wiekowych drzew, w tym pomnikowych dębów i buków.