jezioro Dłużki

Wędkarstwo: Zbiornik należy do obwodu rybackiego jeziora Dłużki I na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Pasłęka. W składzie ichtiofauny dominuje okoń, szczupak, lin, karaś pospolity i leszcz. Gospodarka zarybieniowa polega na preferowaniu szczupaka. Nie prowadzi się odłowów rybackich.

Dodatkowe informacje: Na zachodzie znajduje się odpływ do jeziora Małe Dłużki.