jezioro bobrynek

Położenie: Zbiornik znajduje się 0,8 km na południe od Grazym i 1,5 km na północ od Rapat, na obszarze Natura 2000 (SOOS Rzeka Pasłęka), na wysokości 104,3 m n.p.m. Jezioro dobrze dostępne.

Wędkarstwo: Jezioro należy do obwodu rybackiego jeziora Mielnik na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Pasłęka. Reprezentuje typ leszczowy. W śród ichtiofauny dominuje okoń, szczupak, lin, karaś pospolity i leszcz. Gospodarka zarybieniowa dotyczy szczupaka. Nie prowadzi się na tym zbiorniku odłowów rybackich.

Dodatkowe informacje: Zbiornik jest długi na ponad 0,5 km i szeroki na niecałe 0,2 km. W północnej części wypływa niewielki ciek, który wpada do strumienia łączącego jezioro Mielnik z jeziorem Łęguty.
W 1998 roku na jeziorze ustanowiono użytek ekologiczny. Zbiornik upodobały sobie bobry, które na odpływie z jeziora utrzymują tamę.