Wymój

Wymój (Jezioro Wymojskie) – jezioro położone w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie olsztyńskim, w gminie Stawiguda, na Pojezierzu Olsztyńskim, w pobliżu wsi Wymój oraz osady Zezuj.
Jezioro o powierzchni 44,375 ha otoczone jest lasem i łąkami. Brzegi jeziora są przeważnie wysokie, miejscami strome (szczególnie zachodnie), natomiast krańce zbiornika południowy i północny – niskie i podmokłe. Zachodni i wschodni brzeg jest porośnięty borem sosnowym. Linia brzegowa zbiornika jest mało urozmaicona. Brzegi są w małym stopniu porośnięte roślinnością wynurzoną. Jezioro Wymój jest akwenem rekreacyjnym a pod względem gospodarczym przedstawia typ linowo-szczupakowy.
Wysokość n.p.m. 124.0 m.n.p.m.
Powierzchnia jeziora 47.30ha.
Maksymalna głębokość / Średnia głębokość 16.0m / 5.1m.
Maksymalna długość / Maksymalna szerokość 1300.0m / 500.0m.
Długość linii brzegowej / Wskaźnik rozwinięcia 3150.0m / 1.29.
Objętość jeziora / Wskaźnik odsłonięcia 2412.3 tys. m3 / 9.3.
Ryby występujące w jeziorze: leszcz, płoć, szczupak, węgorz.