Regulamin

1. Zezwolenie jest ważne z kartą wędkarską
2. Wędkowanie dozwolone jest z brzegu, lodu i łodzi
3. WĘDKARZ ZOBOWIĄZANY JEST UTRZYMAĆ W CZYSTOŚI STANOWISKO WĘDKARSKIE
4. Zabrania się łowienia ryb z łodzi w porze nocnej tj. od zmierzchu do świtu oraz w okresie od 15 XII do 30 IV
5. Ustala się następujące dzienne limity ilościowe ryb do zabrania z łowiska
szczupak, sandacz, węgorz 2 szt., sum 1 szt.
6. Wędkarz łowiący ryby ma obowiązek poddać się kontroli prowadzonej przez: Krzysztofa Kozłowskiego, Państwową Straż Rybacką, Społeczną Straż Rybacką, Straż Leśną, Policję i osoby upoważnione
7. Nie wymienione, w warunkach zezwolenia, kwestie reguluje ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 roku o rybactwie śródlądowym, z późniejszymi zmianami
8. W przypadku naruszenia ww. warunków zezwolenie może być cofnięte bez odszkodowania